UBND TP.Đà Nẵng cảnh báo tình trạng mạo nhận người thân lãnh đạo để 'nhờ hỗ trợ'.
Ngày 20.6, UBND TP.Đà Nẵng có văn bản gửi các sở ngành, UBND các quận, huyện cảnh báo tình trạng thời gian gần đây có một số cá nhân liên hệ công tác với các bộ, cơ quan, địa phương tự giới thiệu “là người thân, người nhà của các đồng chí lãnh đạo để nhờ hỗ trợ, can thiệp một số việc liên quan”.
Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện đề cao cảnh giác, không để các đối tượng lợi dụng thực hiện các hành vi không đúng quy định pháp luật. T
rường hợp phát hiện có dấu hiệu khả nghi, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương thông tin kịp thời để các cơ quan chức năng kiểm tra, xác minh, xử lý nghiêm.

Hoàng Sơn

Bình luận