* 23.000 tỉ đồng giải phóng mặt bằng sân bay Long Thành
Ngoài nội dung thảo luận luật Bảo vệ và phát triển rừng (sửa đổi), hôm qua QH cũng đã thông qua một số nghị quyết.
Cụ thể sáng 19.6, QH đã thông qua nghị quyết về việc bổ nhiệm 2 thẩm phán TAND tối cao gồm: ông Lê Hồng Quang (49 tuổi), Ủy viên T.Ư Đảng - Phó bí thư thường trực tỉnh Tiền Giang, và ông Nguyễn Văn Tiến (51 tuổi), thẩm phán cao cấp, Phó chánh án TAND cấp cao tại Hà Nội.
Buổi chiều, QH thông qua Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2015 và 3 dự án luật. Cụ thể, luật Du lịch (sửa đổi) sẽ có hiệu lực từ ngày 1.1.2018 gồm 9 chương, 82 điều, luật thông qua quy định về tài nguyên du lịch, sản phẩm du lịch và hoạt động du lịch; quyền, nghĩa vụ của khách du lịch, tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch…
Luật Chuyển giao công nghệ (sửa đổi) gồm 6 chương, 60 điều quy định về hoạt động chuyển giao công nghệ tại VN; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động chuyển giao công nghệ; thẩm định công nghệ dự án đầu tư. Luật có hiệu lực từ 1.7.2018.
Luật Thủy lợi gồm 10 chương, 60 điều, quy định về điều tra cơ bản, chiến lược, quy hoạch thủy lợi; đầu tư xây dựng công trình thủy lợi; quản lý, khai thác công trình thủy lợi… Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1.7.2018.
* Chiều 19.6, với 403/449 (chiếm tỷ lệ 82,08%) đại biểu QH tham gia biểu quyết tán thành, QH đã chính thức thông qua Nghị quyết về việc tách nội dung bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thành dự án thành phần để triển khai dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Nghị quyết nêu rõ, diện tích đất thu hồi bao gồm: diện tích đất của dự án sân bay Long Thành (5.000 ha) và diện tích đất xây dựng các khu tái định cư tập trung, diện tích nghĩa trang, diện tích các công trình phục vụ tái định cư. QH yêu cầu việc thu hồi đất phải bảo đảm an sinh xã hội, ổn định đời sống và sản xuất của người dân vùng chịu ảnh hưởng của dự án; bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội…
Về nguồn vốn, Ủy ban Thường vụ QH khi giải trình cho biết, tổng kinh phí khái toán cho công tác giải phóng mặt bằng (bao gồm xây dựng hạ tầng 2 khu tái định cư và khu nghĩa trang) khoảng 23.000 tỉ đồng. Tuy nhiên, ngân sách mới chỉ bố trí đáp ứng được 5.000 tỉ đồng (chiếm 21,7% nhu cầu), đây là số vốn nằm trong kế hoạch đầu tư công trung hạn.
Sau khi QH thông qua việc tách dự án thành phần, Chính phủ sẽ chỉ đạo các cơ quan liên quan lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án thành phần và xây dựng phương án giải phóng mặt bằng cụ thể, xác định được tổng mức đầu tư chính thức làm căn cứ để Thủ tướng tiếp tục chỉ đạo chuẩn bị kỹ phương án nguồn vốn và báo cáo QH xem xét.

Anh Vũ

Bình luận