Sửa đổi, bổ sung Điều lệ MTTQ cho phù hợp thực tế

0 Thanh Niên
Một trong các nội dung trong Dự thảo Điều lệ sửa đổi, bổ sung là “Đảng Cộng sản Việt Nam vừa là tổ chức thành viên vừa lãnh đạo MTTQ Việt Nam”.
Chiều 29.7, Đoàn chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ VN khóa 8 tổ chức Hội nghị lần thứ 17, cho ý kiến về báo cáo chính trị; báo cáo kiểm điểm nhiệm kỳ; báo cáo về việc sửa đổi Điều lệ và tờ trình về nhân sự nhiệm kỳ 2019 - 2024 dự kiến trình Đại hội khóa 9 vào tháng 9 tới.
Trình bày tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ MTTQ VN, ông Ngô Sách Thực, Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ VN, cho biết dự thảo Điều lệ sửa đổi, bổ sung lần này bổ sung nội dung “Đảng Cộng sản VN vừa là tổ chức thành viên vừa lãnh đạo MTTQ VN” và “MTTQ VN tổ chức và hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp, pháp luật và Điều lệ MTTQ VN” vào điều 5 quy định về nguyên tắc tổ chức và hoạt động của MTTQ VN cho phù hợp với luật MTTQ VN được Quốc hội thông qua vào năm 2015.
Bên cạnh đó, dự thảo điều lệ mới cũng bổ sung một điều quy định về quan hệ giữa MTTQ VN với các tổ chức thành viên, nhằm làm rõ mối quan hệ phối hợp, trong đó MTTQ VN giữ vai trò chủ trì. Ngoài ra, dự thảo điều lệ cũng bổ sung vào quy định về kỷ luật (điều 33 dự thảo - PV)...
Tại hội nghị, trình bày Tờ trình về nhân sự tham gia Ủy ban T.Ư MTTQ VN nhiệm kỳ 2019 - 2024, Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ VN Nguyễn Hữu Dũng cho biết, số lượng Ủy viên Ủy ban T.Ư MTTQ VN khóa 9 dự kiến là 385 người (bằng khóa 8)... Về cơ cấu, ngoài Đảng có 193 người (tỷ lệ 50,1%, bằng khóa 8). Về cơ cấu Đoàn chủ tịch là 62 người (bằng khóa 8); Ban Thường trực Ủy ban T.Ư MTTQ VN là 6 người (bằng khóa 8) gồm chủ tịch, các phó chủ tịch và tổng thư ký.

Bình luận

User
Gửi bình luận
Hãy là người đầu tiên đưa ra ý kiến cho bài viết này!

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm