Chính không phải tà - đôi điều suy ngẫm

Chính không phải tà - đôi điều suy ngẫm

06:30 28/04/2022 3

Để thực hành chữ chính đối với một người quả không dễ chút nào, và càng không dễ đối với người cán bộ đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ đảng viên làm công tác lãnh đạo, quản lý.

Bảo vệ lịch sử Đảng

Bảo vệ lịch sử Đảng

06:08 17/03/2022 0

Chủ tịch Hồ Chí Minh đánh giá “lịch sử Đảng là pho lịch sử bằng vàng”. Bởi vậy, bảo vệ lịch sử Đảng cũng như bảo vệ báu vật, tài sản của quốc gia, chính là thiết thực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Khơi dậy động lực và sức mạnh văn hóa

Khơi dậy động lực và sức mạnh văn hóa

05:16 10/03/2022 0

Để khơi dậy những động lực và sức mạnh văn hóa, trước hết, phải tạo ra được một xã hội có môi trường văn hóa nhân bản, lành mạnh và tiến bộ, mọi thứ trong môi trường đó phải rõ ràng, minh bạch.

Để từ chức trở thành điều bình thường

Để từ chức trở thành điều bình thường

06:25 17/02/2022 12

PGS-TS Vũ Văn Phúc, Phó chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng T.Ư, cho rằng chỉ khi từ chức của quan chức trở thành chuyện bình thường trong xã hội, thì mới có thể nói tới việc xây dựng “văn hóa từ chức”.

Lý giải những câu hỏi lớn về con đường lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Lý giải những câu hỏi lớn về con đường lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

06:14 10/02/2022 1

Cuốn sách Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa ra mắt đã phân tích biện chứng, lý giải thấu đáo những câu hỏi lớn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Cán bộ, công chức cần tự soi bản thân

Cán bộ, công chức cần tự soi bản thân

05:24 20/01/2022 2

Quảng Nam là địa phương đầu tiên áp dụng 'văn hóa từ chức' vốn còn chưa được phổ biến ở Việt Nam. Tuy vậy, nhiều người cũng đặt nghi vấn, rằng liệu câu chuyện 'văn hóa từ chức' có thực sự khả thi trong bối cảnh hiện nay?