Thường trực Ban Bí thư: Công tác tổ chức mà sai một ly là đi một dặm

0 Thanh Niên Online
Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đặc biệt lưu ý vấn đề này khi phát biểu tại hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2018, triển khai nhiệm vụ 2019, diễn ra sáng 18.1.
Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng phát biểu tại hội nghị /// Ảnh Lê Hiệp Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng phát biểu tại hội nghị - Ảnh Lê Hiệp
Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng phát biểu tại hội nghị
Ảnh Lê Hiệp
Việc bổ nhiệm cơ bản đúng người, đúng việc
Phát biểu tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2018, triển khai nhiệm vụ 2019 sáng nay, 18.1, ông Trần Quốc Vương, Thường trực Ban Bí thư, nêu 3 ấn tượng của ông đối với tổ chức, xây dựng Đảng.
Theo Thường trực Ban Bí thư, trong năm 2018, trong tổ chức, xây dựng Đảng đã làm tốt công tác nghiên cứu tham mưu chiến lược về công tác tổ chức cán bộ, đã giải quyết được nhiều vấn đề của công tác tổ chức một cách căn cơ và bài bản.
Ông Vượng đặc biệt nhấn mạnh việc Ban Tổ chức T.Ư chủ động tham mưu, đề xuất Bộ Chính trị, Ban Chấp hành T.Ư ban hành quy định về trách nhiệm nêu gương của đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư và Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng.
“Mặc dù quy định này không nằm trong chương trình hoạt động của Ban Chấp hành T.Ư nhưng xuất phát từ tổng kết thực tiễn, Ban Tổ chức T.Ư đã đề nghị Ban Bí thư, Bộ Chính trị nâng quy định này thành quy định của Ban Chấp hành T.Ư”, ông Vượng nói và cho biết, nếu thực hiện tốt quy định này sẽ tạo động lực và sức lan tỏa mạnh mẽ trong toàn Đảng và trong xã hội.
Bên cạnh đó, ông Vượng cho biết, ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã quan tâm tổ chức thực hiện các nghị quyết của Đảng và đạt được nhiều kết quả quan trọng, từ Nghị quyết T.Ư 4 khóa XI, XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng; Nghị quyết T.Ư 6 khóa XII về sắp xếp, tinh gọn bộ máy gắn với Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế; Nghị quyết T.Ư 7 khóa XII về công tác cán bộ…
Điểm ấn tượng thứ 3, ông Vượng cho biết, ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã có nhiều đổi mới, cải tiến lề lối làm việc, hoàn thành một khối lượng lớn công việc về công tác cán bộ, bảo đảm chặt chẽ, dân chủ, khách quan, công khai minh bạch, góp phần chống tiêu cực, chống chạy chức chạy quyền.
“Trong năm, chúng ta đã kiện toàn hơn 600 cán bộ và bổ sung, hoàn thiện quy hoạch trên 1.300 cán bộ diện T.Ư quản lý; kiện toàn hàng chục ngàn cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp... Việc quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ từ đầu nhiệm kỳ đến nay cơ bản đúng người, đúng việc”, ông Vượng khẳng định.

Kiên quyết đấu tranh, đẩy lùi tình trạng suy thoái trong Đảng

Đề cập nhiệm vụ năm 2019, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng cho hay, đây là năm chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng nên khối lượng công việc về công tác cán bộ sẽ nhiều hơn và phức tạp hơn.
Từ đó, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh, ngành Tổ chức xây dựng Đảng phải bám sát các nhiệm vụ trọng tâm mà Đại hội XII đề ra về công tác cán bộ; đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 khóa XI, XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng.
“Trong tâm là kiên quyết, kiên trì đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái trong Đảng kịp thời, phù hợp”, ông Vượng nhấn mạnh.
Ông Vượng cũng đề nghị ngành Tổ chức xây dựng Đảng phải khắc phục khuynh hướng thụ động, trông chờ hoặc chủ quan, nóng vội trong việc thực hiện Nghị quyết T.Ư 6 khóa XII về sắp xếp tổ chức bộ máy; đồng thời, việc sắp xếp phải thận trọng, chắc chắn, tránh cầu toàn nhưng cũng tránh nôn nóng vì công tác tổ chức mà sai thì khó khắc phục, sai một ly, đi một dặm.
Bên cạnh đó, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng cũng đề nghị ngành Tổ chức xây dựng Đảng làm tốt công tác cán bộ, bảo đảm dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch và chính xác, để xây dựng đội ngũ cán bộ có chất lượng cao, cơ cấu hợp lý, nhằm chuẩn bị một bước quan trọng về nhân sự đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng.
Theo ông Vượng, để lựa chọn đội ngũ cán bộ có tài cần quan tâm 3 yếu tố: người đứng đầu, người làm công tác tổ chức và người được lựa chọn, bổ nhiệm. “Nếu người đứng đầu, người làm công tác tổ chức công tâm, khách quan, minh bạch trong đánh giá bổ nhiệm cán bộ; và cán bộ được bổ nhiệm có lòng tự trọng, thấy mình có đủ hay không đủ năng lực để bản thân sẵn sàng đảm nhận, hoặc từ chối chức vụ được giao, thì chúng ta sớm khắc phục chạy chức, chạy quyền”, ông Vượng nói.
Một nhiệm vụ khác ông Vượng lưu ý là ngành Tổ chức xây dựng Đảng phải hoàn thiện thể chế, quy định, quy chế về công tác tổ chức xây dựng Đảng, bảo đảm sự đồng bộ, liên thông, thống nhất giữa các quy định của Đảng và Nhà nước để thực hiện nghiêm công tác tổ chức xây dựng Đảng, làm căn cứ để kiểm tra, giám sát và là cơ sở để đánh giá cán bộ. Trước mắt, tập trung tham mưu ban hành chỉ thị và hướng dẫn công tác nhân sự đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng.
Theo ông Vượng, lâu nay, công tác cải cách hành chính nhà nước đã làm mạnh nhưng phía Đảng làm chưa nhiều nên nhiều thủ tục trong công tác cán bộ còn rườm rà, có khi không cần thiết, mất nhiều thời gian, cần phải rà soát để đảm bảo quy định thiết thực, ngắn gọn mà hiệu quả.

Bình luận

User
Gửi bình luận
Hãy là người đầu tiên đưa ra ý kiến cho bài viết này!

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm