TP.HCM tăng hệ số K lên 0,4 lần

0 Thanh Niên
UBND TP đã ban hành quyết định quy định về hệ số điều chỉnh giá đất (hệ số K) năm 2019 v