Trí thức, văn nghệ sĩ có vai trò quan trọng trong phản biện và ứng dụng

0 Thanh Niên
Sáng 7.2, tại Trụ sở T.Ư Đảng, Ban Bí thư T.Ư Đảng tổ chức gặp mặt thân mật 150 trí thức, văn nghệ sĩ tiêu biểu đại diện cho đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ trên mọi miền đất nước.
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi gặp đại biểu trí thức, văn nghệ sĩ /// Ảnh: TTXVN Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi gặp đại biểu trí thức, văn nghệ sĩ - Ảnh: TTXVN
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi gặp đại biểu trí thức, văn nghệ sĩ
Ảnh: TTXVN
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc gặp mặt. Cùng tham dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Thành viên Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư Trần Quốc Vượng; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Võ Văn Thưởng; Bí thư T.Ư Đảng, Chánh văn phòng T.Ư Nguyễn Văn Nên; Bí thư T.Ư Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng; Ủy viên T.Ư Đảng, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam; đại diện nhiều ban, bộ, ngành, cơ quan T.Ư, các liên hiệp Hội Khoa học kỹ thuật, Văn học nghệ thuật, các hội thành viên ở T.Ư và một số địa phương.
Trong không khí thân mật, cởi mở, các nhà khoa học, văn nghệ sĩ, trí thức báo cáo Tổng bí thư về những công việc đã làm được trong năm qua, những mong muốn, kiến nghị đề xuất nhằm tăng cường đoàn kết, tập hợp, phát huy vai trò và những đóng góp của đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ vào sự phát triển bền vững đất nước. Làm sao để truyền bá rộng rãi kiến thức khoa học công nghệ; phát huy vai trò động lực của khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; làm tốt vai trò tư vấn phản biện có lợi cho đất nước, nhân dân. Hoạt động sáng tác văn học nghệ thuật chuyển sang sáng tạo theo chiều sâu, theo chuyên đề, khắc phục tình trạng chạy theo số lượng, hạn chế chất lượng; khuyến khích các nhân tố tích cực, hướng thiện, khoan dung; phê phán cái xấu, cái ác, cái tiêu cực...
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chân thành cảm ơn các ý kiến tâm huyết, sâu sắc, trách nhiệm, xây dựng của các nhà khoa học, văn nghệ sĩ. Tổng bí thư nhấn mạnh: Hiền tài là nguyên khí của quốc gia. Nước ta mạnh hay yếu, thịnh hay suy, trước hết yếu tố con người có vai trò động lực, then chốt. Trong đó, đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ có vai trò hết sức quan trọng trong hoạt động sáng tạo, nghiên cứu đề xuất, phản biện và ứng dụng... phục vụ xây dựng, hoạch định và triển khai đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện đời sống nhân dân.
Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng biểu dương những kết quả, thành tựu mà đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ đạt được trong năm qua, góp phần to lớn, quan trọng vào thành tựu chung của đất nước. Tổng bí thư nhấn mạnh, năm 2018, toàn Đảng, toàn dân và quân ta tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới. Trong điều kiện mới, xuất hiện nhiều nhân tố mới, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 tác động sâu sắc đến mọi mặt đời sống xã hội. Nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức, đưa đất nước tiếp tục phát triển bền vững, đi lên, đó là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, nhưng trước hết là đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ có vai trò tiên phong dẫn đầu.

Bình luận

User
Gửi bình luận
Hãy là người đầu tiên đưa ra ý kiến cho bài viết này!

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm