Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư phải từ chức khi không đủ điều kiện, uy tín

43 Thanh Niên Online
Chủ động từ chức khi bản thân không đủ điều kiện, uy tín hoặc cấp dưới trực tiếp có sai phạm là một nội dung trong quy định mới về trách nhiệm nêu gương của đảng viên đang được thảo luận tại Hội nghị T.Ư 8.
 
Hội nghị T.Ư 8 dự kiến sẽ ban hành quy định mới về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, ủy viên T.Ư Đảng /// Ảnh Gia Hân Hội nghị T.Ư 8 dự kiến sẽ ban hành quy định mới về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, ủy viên T.Ư Đảng - Ảnh Gia Hân
Hội nghị T.Ư 8 dự kiến sẽ ban hành quy định mới về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, ủy viên T.Ư Đảng
Ảnh Gia Hân
Dự thảo Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí thư, ủy viên T.Ư Đảng mà Bộ Chính trị trình Hội nghị T.Ư 8 gồm 4 điều.
Trong đó, điều 1 quy định quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, ủy viên T.Ư Đảng và nhấn mạnh cán bộ giữ chức vụ càng cao, càng phải gương mẫu.
Nội dung điều 1 nêu: Tất cả cán bộ, đảng viên, trước hết là ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí thư, ủy viên Ban Chấp hành T.Ư phải gương mẫu chấp hành Cương lĩnh, Điều lệ, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; nghiêm túc thực hiện Quy định số 47-QĐ/TW, ngày 1.11.2011 của Ban Chấp hành T.Ư về “Những điều đảng viên không được làm”, Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 7.6.2012 của Ban Bí thư về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp", Quy định số 55-QĐ/TW, ngày 19.12.2016 của Bộ Chính trị về “Một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương cùa cán bộ, đảng viên”. Cán bộ giữ chức vụ càng cao càng phái gương mẫu.
Điều 2, gồm 10 điểm, yêu cầu từng ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư và ủy viên T.Ư Đảng phải gương mẫu về bản lĩnh chính trị, ý chí chiến đấu; đạo đức, lối sống, phong cách làm việc; trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ; vai trò trung tâm đoàn kết, hạt nhân lãnh đạo trong hệ thống chính trị.
Cụ thể, điều 2 quy định các cán bộ nêu trên phải trung thành tuyệt đối, kiết quyết bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu độc lập dân tộc, chủ nghĩa xã hội với đường lối mới của Đảng; luôn đặt lợi ích quốc gia, dân tộc là tối thượng; không ngại khó khăn gian khổ; thực hành phong cách lãnh đạo khoa học, dân chủ, tôn trọng pháp luật; thường xuyên đổi mới tư duy, dám nghĩ, dám làm; thực sự dân chủ, công tâm, khác quan; mẫu mực về đạo đức, lối sống…
Một điểm mới được nêu ra tại điều 2 là tại điểm 10 yêu cầu các cán bộ nêu trên chủ động từ chức khi bản thân không đủ điều kiện, uy tín, hoặc để địa phương, cơ quan, đơn vị mình phụ trách không hoàn thành nhiệm vụ chính trị hoặc để xảy ra mất đoàn kết kéo dài, hoặc để cán bộ cấp dưới trực tiếp tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, cố ý làm trái, gây hậu quả nghiêm trọng phải xử lý bằng pháp luật.
Kiên quyết chống tham vọng quyền lực, lộng quyền, lợi ích nhóm
Tại điều 3, gồm 9 điều, quy định từng ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí thư, ủy viên T.Ư Đảng phải nghiêm khắc với bản thân và kiên quyết chống các biểu hiện tiêu cực trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành; công tác cán bộ; tham nhũng chính sách; tham vọng quyền lực, lạm quyền, lộng quyền; “lợi ích nhóm”; tham nhũng, hối lội; chạy chức, chạy quyền; để người nhà, người thân lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để trục lợi… đang gây bức xúc trong dự luận xã hội.
Trong đó, khoản 1 điều này nêu rõ, một trong những việc phải nghiêm khắc với bản thân và kiên quyết chống lại là chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa thành tích, “tư duy nhiệm kỳ”, công thần, tự cao, tự đại, háo danh, phô trương, “đánh bóng” tên tuổi; hứa suông, nói không đi đôi với làm; nói trong hội nghị khác, nói ngoài hội nghị khác.
Còn tại khoản 9 điều này nêu rõ, một trong những việc phải kiên quyết chống là: lợi dụng uy tín, mượn danh người khác để nói, viết, đăng tin bài sai sự thật, tạo dư luận, gây ảnh hưởng nhằm đề cao cá nhân mình, tô hồng thành tích hoặc bôi nhọ, hạ thấp uy tín tập thể, cá nhân khác.
Điều 4 quy định trách nhiệm của các ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí thư, ủy viên T.Ư Đảng; xác định trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng và các cơ quan liên quan trong việc thực hiện quy định.
Theo dự kiến, Hội nghị T.Ư 8 sẽ ban hành quy định mới về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí thư, ủy viên T.Ư Đảng vào ngày bế mạc, 6.10, tới đây.

Bình luận

User
Gửi bình luận
Nguyễn Công Thắng

Nguyễn Công Thắng

Rất hoan nghênh nghị quyết này của Đảng. Mong sao Đảng viên các cấp đều gương mẫu, không chạy chức chạy quyền, nhận của đút. Cán bộ đảng viên càng ở cấp cao càng phải gương mẫu. Ai muốn giàu có thì đi làm doanh nghiệp, mang tài sức ra làm giàu. Còn muốn làm cán bộ thì phải chí công vô tư, một xu của nhân dân cũng không được màng tới...
Hữu Quỳnh

Hữu Quỳnh

Nên quy định thêm là Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí Thư, Trung ương để vợ, con có hành vi vi phạm pháp luật đến mức độ hình sự thì cũng nên chủ động từ chức...
Trần Minh

Trần Minh

Đúng. Quá đúng.
Dũng

Dũng

Vấn đề này được nêu trong Quy định 102 về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm rồi bạn
Pham minh thanh

Pham minh thanh

Tuyệt đối ủng hộ chủ trương đúng đắn của ĐẢNG.
Phạm Xuân Trường

Phạm Xuân Trường

Rất đồng thuận và ủng hộ Quy định mới về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên tại Hội nghị T.Ư 8
Xem thêm bình luận

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm

Người dân xã Bình Minh (Thăng Bình, Quảng Nam) đào hầm trú tránh bão số 9	 /// ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Đào hầm tránh bão

Trước sức uy hiếp “khủng khiếp” của cơn bão số 9, rất nhiều người dân ở Quảng Nam đã đào hầm để trú tránh.
/form>