thời trang giày

Thời trang giày kinh dị có từ 5.500 năm trước

Thời trang giày kinh dị có từ 5.500 năm trước

Khoảng 7.000 hoặc 8.000 năm trước Công nguyên, con người đã biết mang dép. Khởi đầu là đôi dép làm bằng vỏ cây xô thơm mà giới khảo cổ tìm thấy trong hang đá Fort ở bang Oregon (Mỹ) vào năm 1938 rất dễ thương nhưng ngược lại, cũng có thời trang giày kinh dị như buộc miếng xương cá voi vào đầu gối.

Top