thời xưa

Trai gái thế kỷ trước cưới, hỏi phức tạp ra sao?

Trai gái thế kỷ trước cưới, hỏi phức tạp ra sao?

Những hiện vật này được sử dụng cho những đám cưới, hỏi tại cố đô Huế từ những năm 1970 về trước. Có nhiều điểm tương đồng với đám cưới ngày nay, nhưng về lễ nghi thì có phần phức tạp hơn.

Top