Thông báo v/v điều chỉnh cục bộ 'Khu vực cửa khẩu Tịnh Biên'

0

Căn cứ Quyết định 2136/QĐ-UBND ngày 4/9/2018 của UBND An Giang v/v điều chỉnh cục bộ "Khu vực cửa khẩu Tịnh Biên" thuộc Đồ án Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu An Giang, tỉnh An Giang đến năm 2030.

Trong đó, điều chỉnh Khu thương mại Tịnh Biên từ khu thương mại phi thuế quan thành khu thương mại dịch vụ (không phi thuế quan) như: Điểm dừng chân; Khu tổ chức sự kiện; Khu thương mại dịch vụ; Kho ngoại quan; Bãi xe và công trình hạ tầng kỹ thuật khác…

Nay để chuẩn bị cho việc hoạt động trở lại của khu thương mại, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh An Giang thông báo đến các doanh nghiệp hoạt động tại Khu Thương mại Tịnh Biên trước năm 2015:

- Các doanh nghiệp trước đây đã mở tờ khai nhập khẩu hàng hóa vào Khu thương mại Tịnh Biên còn tồn đọng (hàng hóa có nguồn gốc từ nước ngoài được nhập khẩu miễn thuế để kinh doanh cũng như để tạo tài sản phục vụ cho hoạt động kinh doanh) thì khẩn trương mang đầy đủ hồ sơ, chứng từ có liên quan đến Chi Cục Hải quan cửa khẩu Quốc tế Tịnh Biên để đối chiếu và hướng dẫn giải quyết, xử lý dứt điểm theo quy định.

- Các doanh nghiệp không có mở tờ khai hải quan về hàng hóa tạo tài sản thì doanh nghiệp có công văn: “Cam kết không có hàng hóa tạo tài sản trong Khu thương mại Tịnh Biên” gửi đến Chi Cục Hải quan cửa khẩu Quốc tế Tịnh Biên để cập nhật.

* Liên hệ trực tiếp tại Chi Cục Hải quan cửa khẩu Quốc tế Tịnh Biên gặp ông Trần Vũ Đàn, điện thoại: 0963.656.776 để được hướng dẫn, thời hạn gửi các nội dung nêu trên trước ngày 25.8.2019.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm