Sẽ không còn lạm phát giấy khen học sinh ?

Sẽ không còn lạm phát giấy khen học sinh ?

10:00 31/05/2022 3

Theo nhiều giáo viên, Thông tư 22 có nhiều điểm mới tích cực, nhân văn trong việc đánh giá xếp loại học sinh, thay đổi cách tính điểm trung bình môn đã hạn chế phần nào việc lạm phát giấy khen cho học sinh.