Thư gửi con

Thư gửi con

0
Những ngày chuẩn bị cho "chiến sĩ" lên đường gia nhập Học kỳ quân đội rồi cũng qua. Bây giờ là những ngày mong đọc thư con gửi về.