Thu hồi tên lửa

Sinh viên thử nghiệm thu hồi tên lửa

Sinh viên thử nghiệm thu hồi tên lửa

Các sinh viên tại Đại học Washington (Mỹ) đã có thử nghiệm rất thú vị khi cho tên lửa bay đến các môi trường rất khắc nghiệt và điều khiển chúng quay trở lại mặt đất.

Top