Thù lao 7 thành viên hội đồng quản trị Eximbank gần 15 tỉ đồng

0 Thanh Niên Online

Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) vừa công bố nội dung cuộc họp đại hội đồng cổ đông bất thường vào ngày 5.3.

Eximbank chẩn bị đại hội đồng cổ đông bất thường /// Ảnh: T.X
Eximbank chẩn bị đại hội đồng cổ đông bất thường
Ảnh: T.X

Tại dự thảo báo cáo hoạt động hội đồng quản trị (HĐQT) Eximbank, tiền thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích của HĐQT năm 2018 được phân bổ gần 15 tỉ đồng. Cụ thể, ông Lê Minh Quốc (Thành viên độc lập, Chủ tịch HĐQT) hơn 3,8 tỉ đồng (bình quân 316,8 triệu đồng/tháng), ông Đăng Anh Mai (Phó chủ tịch HĐQT) là 2,232 tỉ đồng (186 triệu đồng/tháng), ông Yasuhiro Saitoh (Phó chủ tịch HĐQT) là 2,864 tỉ đồng (238,6 triệu đồng/tháng), ông Hoàng Tuấn Khải là 1,673 tỉ đồng (139,4 triệu đồng/tháng), ông Nguyễn Quang Thông là 1,673 tỉ đồng (139,4 triệu đồng/tháng), bà Lương Thị Cẩm Tú là 838 triệu đồng (bình quân 69,8 triệu đồng/tháng, được bầu vào thành viên HĐQT từ tháng 4.2018), ông Ngô Thanh Tùng là 1,886 tỉ đồng (tương đương 157,1 triệu đồng/tháng).

Trong danh sách HĐQT, có 3 thành viên là ông Lê Văn Quyết và ông Yutaka Moriwaki, Cao Xuân Ninh đảm nhận các chức vụ khác trong Eximbank, tương ứng là Tổng giám đốc, Trưởng ban quản lý dự án tái cấu trúc và chiến lược Eximbank, Chủ tịch Hội đồng thành viên Eximbank AMC. Các thành viên này có thể vừa nhận được thù lao của HĐQT, vừa được hưởng lương của ngân hàng nhưng họ đã chấp nhận chỉ hưởng lương của ngân hàng.

Tổng cộng mức thù lao của các thành viên HĐQT là 14,97 tỉ đồng. Mức này được căn cứ kết quả lợi nhuận năm 2018 theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua mức thù lao của HĐQT Eximbank là 2% lợi nhuận trước thuế hợp nhất nhưng không thấp hơn 15 tỉ đồng.

Kết quả kinh doanh năm 2018 của Eximbank gần như không hoàn thành kế hoạch đề ra. Cụ thể tổng tài sản chỉ hoàn thành 85,8% kế hoạch, đạt 152.652 tỉ đồng; huy động hoàn thành 80,2% kế hoạch, đạt 118.694 tỉ đồng; dư nợ cấp tín dụng hoàn thành 91,7% kế hoạch, đạt 104.118 tỉ đồng; lợi nhuận trước thuế năm 2018 chỉ đạt 827 tỉ đồng (sau khi đã trích lập bổ sung dự phòng trái phiếu VAMC theo quy định Ngân hàng Nhà nước).

Trong năm 2018, HĐQT Eximbank đã tổ chức 34 phiên họp và lấy ý kiến bằng văn bản đối với 158 tờ trình. HĐQT đã ban hành 236 Nghị quyết có liên quan đến các quyết định kinh doanh, xử lý nợ, giải quyết khủng hoảng truyền thông, quyết định các nội dung liên quan nhân sự, chế độ lương thưởng, xem xét ban hành các quy định nội bộ, sắp xếp lại cơ cấu tổ chức…

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm