Thư pháp Việt là gì

Khám phá thư pháp Đông - Tây và Việt Nam qua góc nhìn của Nguyễn Hiếu Tín

Khám phá thư pháp Đông - Tây và Việt Nam qua góc nhìn của Nguyễn Hiếu Tín

Từ góc nhìn thư pháp Đông và Tây, tác giả Nguyễn Hiếu Tín đã dành nhiều công sức hơn cho việc giới thiệu về thư pháp Việt, phân tích những tính kế thừa, sự nối mạch, sự cách tân từ thư pháp chữ Hán, phù hợp với quy luật phát triển của nghệ thuật nói chung.

Top