Mới chỉ 11 trạm ký phụ lục hợp đồng với VETC  /// Ảnh: Ngọc Thắng

Thu phí không dừng nguy cơ 'đổ bể'

19
Công ty TNHH thu phí tự động VETC - doanh nghiệp triển khai đầu tư dự án thu phí tự động không dừng giai đoạn 1 (BOO1) vừa có văn bản đề xuất Bộ GTVT cho dừng thực hiện hợp đồng thu phí không dừng, do quá lỗ.