Cách tải video từ YouTube trên thiết bị iOS

Cách tải video từ YouTube trên thiết bị iOS

0
Mặc định khi xem video YouTube trên hệ điều hành iOS bạn không thể tải các video này về thiết bị để xem lại sau này. Nhưng với thủ thuật sau thì mọi việc trở nên rất đơn giản.