thu thue trong linh vuc dat dai

Có gì mới?

Có gì mới?

0
ĐHCĐ Công ty cổ phần Chương Dương đã thông qua kế hoạch năm 2011 với lợi nhuận trước thuế đạt 42 tỉ đồng, cổ tức 18%, doanh thu 430 tỉ đồng. Đại hội cũng đề ra nhiệm vụ trọng tâm trong năm nay tập trung vào lĩnh vực xây lắp và sản xuất công nghiệp; đầu tư kinh doanh địa ốc; nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh, đầu tư chiều sâu... (N.K)
Mô hình “một cửa” hiện đại đầu tiên tại miền Trung

Mô hình “một cửa” hiện đại đầu tiên tại miền Trung

0
Hướng đến xây dựng chính phủ điện tử, sáng 1.9, TP Hội An (Quảng Nam) khai trương mô hình “một cửa” hiện đại đầu tiên tại khu vực miền Trung. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo mô hình “một cửa” hiện đại áp dụng cho 8 lĩnh vực: đất đai, thuế, kho bạc, hộ tịch, xây dựng cơ bản, đăng ký kinh doanh, xây dựng trong khu phố cổ, xây dựng ngoài khu phố cổ với 34 loại thủ tục và 32 quy trình.