Thương lắm người Miền Trung ơi!

Thương lắm, người miền Trung ơi!

Thương lắm, người miền Trung ơi!

Lấy chồng miền Trung, chẳng mấy khi nghe được lời ngon ngọt đâu nhưng lạ, lại không giận được mấy hồi nên thương 6 năm, lấy 5 năm mà chừ vẫn chưa thấy chán đó chăng...

Top