Thượng tướng Song Hào từ trần

0 Thanh Niên Online

Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đảng ủy Quân sự Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Tỉnh ủy Nam Định và gia đình vừa báo tin buồn:

Đồng chí Thượng tướng Song Hào; tên khai sinh: Nguyễn Văn Khương: sinh ngày 20/8/1917, tại xã Liên Minh, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định. Nguyên Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và xã hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ tịch lâm thời Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

Do tuổi sao sức yếu đã từ trần hồi 01 giờ 22 phút ngày 09/01/2004 tại Bệnh viên Trung ương Quân đội 108, Hà Nội, hưởng thọ 87 tuổi.

Hơn 60 năm hoạt động cách mạng, đồng chí đã có nhiều đóng góp đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc, đồng chí đã được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao Vàng và nhiều huân chương cao quý khác, Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng.

Để tỏ lòng tưởng nhớ và biết ơn đồng chí Song Hào, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định tổ chức lễ tang đồng chí Song Hào với nghi thức lễ tang cấp Nhà nước Ban chấp hành trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam Ủy ban Kiểm tra Trung ương Bộ Quốc phòng Tổng cục chính trị quân đội nhân dân Việt Nam Bộ Lao động - Thương binh và xã hội Hội cựu chiến binh Việt Nam Tỉnh ủy Nam Định.

Thông báo: Lễ viếng và lễ truy điệu đồng chí Thượng tướng Song Hào

Linh cứu đồng chí Thượng tướng Song Hào quàn tại Nhà tang lễ số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.

Lễ viếng được tổ chức từ 7 giờ 30 phút, ngày 15-01-2004. Lễ truy điệu tiến hành lúc 13 giờ cùng ngày tại Nhà tang lễ số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội; sau đó an táng đồng chí Thượng tướng Song Hào tại Nghĩa trang Mai Dịch, Hà Nội./.

Ban tang lễ

Danh sách Ban Lễ tang đồng chí Thượng tướng Song Hào

1. Đồng chí Phan Văn Khải, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban.

2. Đồng chí Phan Diễn, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư.

3. Đồng chí Trương Quang Được, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

4. Đồng chí Trần Đình Hoan, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương.

5. Đồng chí Phạm Văn trà, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

6. Đồng chí Thượng tướng Lê Văn Dũng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

7. Đồng chí Nguyễn Văn Chi, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

8. Đồng chí Huỳnh Đảm, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

9. Đồng chí Thượng tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân dân Việt Nam.

10. Đồng chí Nguyễn Thị Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và xã hội.

11. Đồng chí Phùng Hữu Phú, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội.

12. Đồng chí Trần Văn Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nam Định.

13. Đồng chí Trung tướng Đặng Quân Thụy, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

14. Đồng chí Ma Thanh Toàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu II.

15. Đồng chí Đặng Hữu Hải, Trưởng ban Tài chính - Quản trị Trung ương.

16. Đồng chí Trung tướng Lê Văn Hân, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

 Tóm tắt tiểu sử đồng chí Thượng tướng Song Hào

Đồng chí Thượng tướng Song Hào, tên khai sinh là Nguyễn Văn Khương, sinh ngày 20 tháng 8 năm 1917 tại xã Hào Kiệt (nay là xã Liên Minh), huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định.

Đồng chí tham gia hoạt động cách mạng từ năm 1936, trong Phong trào Mặt trận bình dân. Năm 1937, đồng chí phụ trách tổ chức Ái hữu thợ thêu, Thanh niên dân chủ (sau này là Mặt trận phản đế) tại quê hương.

Tháng 4 năm 1939, đồng chí được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương; được cử làm Thư ký Ban Thường trực Liên đoàn Lao động Hà Nội và tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội.

Đầu năm 1940, đồng chí bị đế quốc Pháp bắt, kết án 7 năm tù và bị giam ở các nhà tù: Nam Định, Hà Nội, Sơn La, Hòa Bình, Chợ Chu.

Ở trong tù, đồng chí luôn giữ vững khí tiết cách mạng, tích cực tham gia các cuộc đấu tranh. Năm 1943, đồng chí được chỉ định làm Bí thư chi bộ tại nhà tù Chợ Chu, đã cùng các đồng chí đảng viên trong chi bộ liên lạc với các đảng bộ ngoài nhà tù để hoạt động.

Tháng 8 năm 1944, đồng chí đã vượt ngục khỏi nhà tù Chợ Chu về vùng Tuyên Quang, Thái Nguyên hoạt động, được chỉ định làm Chính trị viên Đội tuyên truyền cứu quốc quân hoạt động ở các tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang và Thái Nguyên.

Tháng 12 năm 1944, đồng chí được chỉ định làm Bí thư Khu căn cứ Nguyễn Huệ.

Tháng 8 năm 1945, đồng chí được cử làm đại biểu đi dự Đại hội Quốc dân tại Tân Trào. Sau đó đồng chí phụ trách cứu quốc quân cướp chính quyền tại hai tỉnh Tuyên Quang và Hà Giang.

Cuối năm 1945, đồng chí là Xứ ủy viên Bắc Kỳ phụ trách liên tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang và Thái Nguyên.

Tháng 12/1947, đồng chí là Chính ủy Liên khu 10, Khu ủy viên, Bí thư Quân khu ủy. Đến năm 1950, đồng chí là Chính ủy khu Tây Bắc, Bí thư Ban cán sự bộ đội tình nguyện vùng Thượng Lào. Năm 1951, đồng chí là Chính ủy Đại đoàn 308, Bí thư Đại đoàn ủy. Đến tháng 5 năm 1955, đồng chí được cử làm Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Tổng Quân ủy viên.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III (năm 1960), lần thứ IV (năm 1976) và lần thứ V (tháng 3/1982) của Đảng, đồng chí được bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Đồng chí được cử giữ chức Ủy viên Ủy ban kiểm tra Trung ương Đảng, Trưởng ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương (khóa III). Được Ban Chấp hành Trung ương cử vào Ban Bí thư (khóa IV), phân công làm Trưởng ban Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Tháng 3 năm 1961, đồng chí được cử giữ chức Chủ nhiệm Tổng cục chính trị, kiêm Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương.

Tháng 4 năm 1982 đến tháng 02 năm 1987, đồng chí được phân công giữ chức Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và xã hội.

Tháng 02 năm 1990 đến tháng 12 năm 1992, đồng chí được chỉ định làm Chủ tịch lâm thời Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

Đồng chí được thăng quân hàm Trung tướng năm 1959 và được thăng quân hàm Thượng tướng năm 1974.

Đồng chí đã được bầu làm đại biểu Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa IV và khóa VI.

Do có nhiều công lao và thành tích đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc, đồng chí đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng: Huân chương Sao Vàng, Huân chương Quân công hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba; Huân chương kháng chiến hạng Nhất; Huân chương kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng Nhất, Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng và nhiều huân, huy chương cao quý khác./.

(Theo TTXVN )

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm

Chia buồn

Chia buồn

Được tin bà Nguyễn Thị Minh Tư, sinh năm 1943, thân mẫu của ông Trần Trọng Tuấn, Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM, từ trần lúc 13 giờ 05 ngày 26.1.2015 (nhằm mùng 7 tháng chạp năm Giáp Ngọ), hưởng thọ 73 tuổi Lễ nhập quan lúc 20 giờ ngày 26.1.2015, lễ động quan lúc 14 giờ ngày 28.1.2015 tại nhà riêng số 101 Huỳnh Thúc Kháng, TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

'Né' trạm thu phí

'Né' trạm thu phí

Chưa đầy 1 tháng, sau khi trạm thu phí Đông Hà - Quảng Trị trên QL1, đoạn qua địa bàn xã Triệu Giang, H.Triệu Phong (Quảng Trị) đi vào hoạt động, đã xuất hiện tình trạng các loại ô tô né trạm thu phí và đi vòng qua tuyến đường dân sinh gần 3 km, gây mất an toàn giao thông và ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của người dân (ảnh).

'Sụp hầm' trên xứ mộng mơ

'Sụp hầm' trên xứ mộng mơ

Cống thoát nước đầu ngã ba Phù Đổng Thiên Vương - Vạn Kiếp, P.8, TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) bị bể tấm đan, khiến ô tô BS 79A-011.43 bị “sụp hầm” chiều 1.8 (ảnh 1).

Đã đốn cây chết khô

Đã đốn cây chết khô

Báo Thanh Niên ngày 22.7 đăng tin phản ảnh cây xanh trước nhà số 170 Đinh Tiên Hoàng, P.Đa Kao, Q.1, TP.HCM bị chết khô lâu ngày (ảnh 1), người dân lo ngại đang trong mùa mưa bão cây có thể gãy đổ bất cứ lúc nào.