Thủy điện Khe Giông

Vụ 'Ngang nhiên hút cát trái phép giữa lòng hồ thủy điện Khe Giông': 'Cầm đèn chạy trước ô tô'?

Vụ 'Ngang nhiên hút cát trái phép giữa lòng hồ thủy điện Khe Giông': 'Cầm đèn chạy trước ô tô'?

Dù mới được UBND tỉnh Quảng Trị đồng ý chủ trương, nhưng doanh nghiệp đã khai thác cát sỏi ở lòng hồ thủy điện Khe Giông rồi nêu lý do là chỉ 'tranh thủ' vừa hút cát vừa hoàn thiện thủ tục vì mùa mưa đang đến gần.

Top