Tròn 14 năm kể từ khi sách trắng Bitcoin ra đời

Tròn 14 năm kể từ khi sách trắng Bitcoin ra đời

16:37 01/11/2022 0

Vào ngày 31.10.2008, một cá nhân hoặc nhóm người lấy bút danh Satoshi Nakamoto đã công bố whitepaper (sách trắng) mô tả tầm nhìn về loại tiền điện tử có thể giao dịch theo giao thức ngang hàng, dẫn đến sự ra đời của Bitcoin - đồng mã hóa lớn nhất thế giới