tiền thuê nhà trọ

Xin đừng chậm trễ nữa

Xin đừng chậm trễ nữa

Chỉ còn chưa đầy 1 tuần nữa đến ngày 15.8 - thời điểm chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà trọ cho người lao động hết thời hạn nộp hồ sơ, song hiện mới chỉ có 1,2 triệu người lao động (tức gần 1/3 đối tượng thụ hưởng chính sách) được phê duyệt hồ sơ.

Top