covid-19

Tìm thấy 20,409 kết quả về covid-19

Sắp xếp theo
Bộ Y tế cấp phép cho Kit test nhanh Humasis Covid-19 Ag Test

Bộ Y tế cấp phép cho Kit test nhanh Humasis Covid-19 Ag Test

0
Bộ Y tế khuyến khích và ủng hộ các đơn vị nghiên cứu sản xuất và nhập khẩu, viện trợ các trang thiết bị y tế, sinh phẩm chẩn đoán in vitro có chất lượng nhằm phục vụ chẩn đoán virus SARS-CoV-2 gây dịch bệnh Covid-19.