brezhnev

Tìm kiếm theo

Tìm thấy 3 kết quả về brezhnev

Sắp xếp theo
Xe nguyên thủ: Leonid Brezhnev - người chơi xe sành điệu

Xe nguyên thủ: Leonid Brezhnev - người chơi xe sành điệu

0
Kế nhiệm Khrushchev trong cương vị Tổng bí thư đảng Cộng sản Liên Xô, Leonid Brezhnev có lẽ là lãnh tụ duy nhất của đất nước rộng 1/6 thế giới này yêu thích, hiểu và đánh giá đúng giá trị của xe ô tô.