bát nháo nghệ sĩ quảng cáo

Tìm kiếm theo

Tìm thấy 5 kết quả về bát nháo nghệ sĩ quảng cáo

Sắp xếp theo

Bát nháo nghệ sĩ quảng cáo

209
Có nhiều ca sĩ, nghệ sĩ, diễn viên… tham gia quảng cáo thổi phồng công dụng của sản phẩm, không trung thực trong lời quảng cáo so với công dụng sản phẩm được cấp phép...