thời mạc

Tìm kiếm theo

Tìm thấy 2 kết quả về thời mạc

Sắp xếp theo
Bảo vật quốc gia - Kỳ 3: Chân đèn, lư hương thời Mạc

Bảo vật quốc gia - Kỳ 3: Chân đèn, lư hương thời Mạc

0
Ông Nguyễn Văn Thư, Giám đốc Bảo tàng tỉnh Nam Định, cho biết trong hàng ngàn hiện vật đang có mặt tại đây thì bộ chân đèn, lư hương bằng gốm thời Mạc được 'chăm sóc' với chế độ đặc biệt nhất.