Tín dụng lãi suất ưu đãi

Ngân hàng đẩy mạnh giải ngân gói hỗ trợ lãi suất 40.000 tỉ

Ngân hàng đẩy mạnh giải ngân gói hỗ trợ lãi suất 40.000 tỉ

Thông qua các gói tín dụng lãi suất ưu đãi, sản phẩm dịch vụ đặc thù phù hợp với từng nhóm khách hàng, các ngân hàng tập trung hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn, phục hồi sản xuất, kinh doanh.

Top