bộ trưởng bộ y tế
Thành lập văn phòng trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế

Thành lập văn phòng trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế

0
Sáng 23.8, Bộ trưởng Bộ Y tế Việt Nam bà Nguyễn Thị Kim Tiến cùng Bộ trưởng Bộ Y tế và Dịch vụ con người của Mỹ ông Thomas Price đã chính thức khai trương Văn phòng đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng khu vực phía Nam (gọi tắt là EOC).