cá rô vàng lạ mắt
Bắt được cá rô vàng lạ mắt

Bắt được cá rô vàng lạ mắt

5
Chồng chị Nghĩ thả lưới ở đoạn kênh trước nhà thì bắt được con cá rô toàn thân màu vàng, đầu có chấm đỏ. Thấy cá lạ, gia đình giữ lại nuôi.