ca sĩ kyo york
Mai Châu níu chân Kyo York

Mai Châu níu chân Kyo York

0
(TN Xuân) Sau hơn 5 năm đến, ở lại và xem Việt Nam như quê hương thứ 2, ca sĩ Kyo York đã đi gần 2/3 dải đất hình chữ S.