cây cầu cổ
Ăn trộm... cầu

Ăn trộm... cầu

0
Cảnh sát Trung Quốc đã tóm được hai tên trộm to gan chôm cả một cây cầu cổ tại quận Phụng Hiền, thành phố Thượng Hải. Hai tên trộm này táo tợn đến mức thuê hẳn hai xe tải để tháo dỡ 16 tảng đá lót cầu.