Con Đường Di Sản
Các bộ sưu tập áo dài 'Trên con đường di sản' trình diễn trong không gian cổ kính /// Ảnh: AN NHƯ

Di sản thăng hoa trên áo dài

0
Thành nhà Hồ, Phong Nha - Kẽ Bàng, quần thể di tích Triều Nguyễn, hay phố cổ Hội An, thánh địa Mỹ Sơn… được thể hiện đầy thăng hoa trong các bộ sưu tập áo dài.