đại sứ hàn quốc
​Với những đóng góp to lớn của ngài cựu đại sứ, năm 2016, Trường đại học Đà Lạt trao bằng Giáo sư danh dự cho ông Yoo Tea-hyun. Ông cũng là Giáo sư danh dự đầu tiên của Trường đại học Đà Lạt.

Đà Lạt của vị cựu đại sứ

0
Sống bình dị trong khu nhà dành cho giảng viên Trường đại học Đà Lạt, ngày ngày ông Yoo Tea-hyun đạp xe đến giảng đường dạy học cho sinh viên.

Chức năng mới

Trang tin tức cá nhân hoá dựa trên sở thích và thói quen của bạn.

Đóng