đấu giá tài sản công
Gỗ thu hồi từ công tác đốn hạ, giải tỏa cây xanh sẽ được đem ra đấu giá /// Bắc Bình

Đấu giá gần 1.100 mét khối gỗ

0
Gần 1.100 m3 gỗ thu hồi từ công tác đốn hạ, giải tỏa cây xanh của các Khu Quản lý Giao thông Đô thị số 1, 2, 3, 4 và Trung tâm Quản lý đường hầm sông Sài Gòn sẽ được mang ra đấu giá.

Chức năng mới

Trang tin tức cá nhân hoá dựa trên sở thích và thói quen của bạn.

Đóng