giá cà ph
Nông dân Tây nguyên đón một niên vụ cà phê buồn /// Ảnh: Trần Hiếu

Tây nguyên đón mùa cà phê buồn

3
Hàng ngàn hộ nông dân trồng cà phê ở Tây nguyên đang khốn đốn khi giá cà phê giảm, lại mất mùa. Một cái tết kém vui với nông dân một nắng hai sương trên đồng đất của mình đang đến dần.