giả danh nhà sư
Nguyễn Văn Thanh Tấn giả danh nhà sư để trộm cắp /// Ảnh: Huệ Minh

Giả danh nhà sư để trộm cắp

0
Người dân trình báo có một thanh niên mặc áo nhà sư điều khiển mô tô đến nhà mời mua hương. Sau khi 'nhà sư' đi khỏi, chủ nhà phát hiện bị mất cắp điện thoại di động.