hoán đổi lãnh thổ
Binh lính thuộc Lực lượng An ninh Kosovo /// Reuters

Trong dấn tới, ngoài thêm lo

1
Việc Serbia và chính quyền Kosovo quyết tâm thực hiện ý định hoán đổi lãnh thổ khiến cho EU thêm lo ngại và khó xử.