khí thải công nghiệp
Khói mù ô nhiễm tại New Delhi. Ảnh tư liệu /// Reuters

Ấn Độ chi hơn 12 tỉ USD giảm ô nhiễm

0
Bộ Điện lực Ấn Độ đã đề xuất nhiều sáng kiến trị giá 885 tỉ rupee (288.000 tỉ đồng; 12,4 tỉ USD) để khuyến khích các nhà máy điện lắp đặt thiết bị giảm khí thải và phát triển cơ sở hạ tầng cho xe điện. 
Ethanol sinh học từ khí thải công nghiệp

Ethanol sinh học từ khí thải công nghiệp

0
(TNO) Cơ sở đầu tiên có quy mô thương mại của châu Âu sẽ được xây dựng để sản xuất ethanol sinh học từ khí thải phát ra trong quá trình sản xuất thép. Đó là thông báo được phát ra khi ba công ty cùng ký vào thoả thuận thực hiện dự án này.