kiến nghị cử tri
Lời nhắc nhở của cử tri

Lời nhắc nhở của cử tri

0
Nền kinh tế đối mặt với thiểu phát, sản xuất đình đốn, đời sống người dân gặp nhiều khó khăn, doanh nghiệp phá sản… và hàng loạt vấn đề xã hội khác đang chờ đợi thái độ của Quốc hội, các đại biểu quốc hội (ĐBQH) trong một tháng làm việc sắp tới. Với hơn 1.000 ý kiến, kiến nghị cử tri được gửi tới kỳ họp thứ 3, cho thấy cử tri đang hy vọng và đặt nhiều kỳ vọng vào các quyết sách từ Quốc hội.