kinh tế nhà nước
Đề xuất không hiến định kinh tế nhà nước là chủ đạo

Đề xuất không hiến định kinh tế nhà nước là chủ đạo

0
Hôm qua, Quốc hội tiếp tục dành cả ngày để thảo luận về nội dung dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 với đa số ý kiến nghiêng về đề xuất giữ nguyên tên nước, giữ nguyên quy định tại điều 4 về vai trò lãnh đạo của Đảng cũng như việc không hiến định kinh tế nhà nước là chủ đạo trong Hiến pháp sửa đổi.