lãng phí ngân sách
Người dân vẫn chưa được hưởng lợi từ công trình nước sinh hoạt ở xã Thành Minh - Ảnh: Ngọc Minh

Lãng phí công trình 135

0
Các cơ quan chức năng đã phát hiện nhiều công trình hạ tầng được đầu tư theo chương trình 135 ở các huyện miền núi của Thanh Hóa không phát huy hiệu quả, gây lãng phí.