lính triều tiên
Binh sĩ Triều Tiên quan sát về phía Hàn Quốc tại một chốt canh gác gần Bàn Môn Điếm thuộc khu phi quân sự liên Triều /// Reuters

Một lính Triều Tiên đào tẩu sang Hàn Quốc

0

Quân đội Hàn Quốc nói một binh sĩ CHDCND Triều Tiên vừa đào tẩu sang miền Nam hôm nay 1.12 nhưng quân đội Triều Tiên không có động thái bất thường ở khu vực biên giới.

Cuộc sống của lính Triều Tiên trong quân ngũ

Cuộc sống của lính Triều Tiên trong quân ngũ

0
(TNO) Cuộc sống của người lính Triều Tiên trong quân ngũ như thế nào? The Guardian cho rằng ngoài việc thi hành nghĩa vụ quân sự lâu đến 10 năm, lính Triều Tiên thường bị thiếu ăn.