lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Nơi treo biển trụ sở Công ty Hướng nghiệp quốc tế nhưng đã đóng cửa /// ẢNH: NGỌC HẠ

Bắt tạm giam giám đốc lừa đảo chạy việc

0
Sau khi nhận hàng trăm triệu đồng để thực hiện 'hợp đồng chạy việc' cho người dân, một giám đốc doanh nghiệp không lo được việc, nhưng cũng không trả lại tiền theo 'hợp đồng'.