Mễ Trì
Cốm - nét Thu của riêng Hà Nội

Cốm - nét Thu của riêng Hà Nội

0
Cứ nghĩ đến cốm thôi, người ta cũng đã thấy ngất lên mùi thơm dịu hiền của lúa non xanh màu lưu ly đặt trong những tàu lá sen tròn cũng xanh muôn muốt...