mèo dài nhất thế giới
 /// Guinness World Records

Mèo dài nhất thế giới

0
Chú mèo Maine Coon (2 tuổi) tên Barivel ở thị trấn Vigevano (tỉnh Pavia, miền bắc Ý) đã trở thành mèo dài nhất thế giới, theo Hãng UPI.