microsoft office trên mac
Dark Mode đang là giao diện được nhiều ứng dụng khác nhau hướng đến  /// Ảnh: MSFT

Microsoft đưa giao diện tối đến Office trên Mac

0
Đúng như hứa hẹn hồi tháng 10, Microsoft đã chính thức triển khai giao diện tối (Dark Mode) đến với một nhóm người dùng Microsoft Office dùng máy tính Mac có đăng ký Office 365.

Chức năng mới

Trang tin tức cá nhân hoá dựa trên sở thích và thói quen của bạn.

Đóng