nghĩ khác
anh Võ Hoài Phong /// Đào Đức Tuấn

Thành công từ... nghĩ khác, làm khác

0
Rất nhiều người trẻ khởi nghiệp ngay tại quê nhà, vấp phải không ít gian khó nhưng họ đã kiên trì nghĩ khác, làm khác và đã thành công.