nhà vệ sinh bệnh viện
'Bịt mũi' ở nhà vệ sinh bệnh viện

'Bịt mũi' ở nhà vệ sinh bệnh viện

0
Ai cũng biết bệnh viện là môi trường cần đảm bảo vệ sinh sạch sẽ nhưng thực tế đáng ngại hiện nay là tình trạng mất vệ sinh tràn lan ở hệ thống nhà vệ sinh bệnh viện công.